Leiderschap in ondernemerschap; een 4 stappen strategie om succesvol te zijn

Je wilt meer met plezier, passie en purpose ondernemen, maar wordt nog onderbroken door afleidingen en verplichtingen. Hoe vind je de juiste focus?

ondernemerschap

Je wilt de leiding nemen over je eigen leven, impact maken met jouw eigen talenten en met bewuste en weloverwogen beslissingen plezier en succes voelen in je onderneming. Maar hoe bereik je die sweet spot? Ondanks al je harde werk is de realiteit vaak weerbarstiger. Je ‘verliest’ te vaak tijd en twijfels slurpen vaak energie weg. “Ga ik er wel geld mee verdienen, heb ik wel genoeg expertise, heb ik het wel in mij zitten?” Om weer de leider van je eigen verhaal te worden en als ondernemer echt impact te maken, heb je de juiste prioriteiten te stellen zonder afgeleid te raken; een ‘gameplan’. Dus de echte vraag is; hoe kan je je ‘zorgen’ mantra, ombuigen tot een winners mindset?

In dit artikel leggen we uit hoe je in je persoonlijke leider stapt en een gameplan maakt. Hieronder vind je de 4 stappen strategie van Igua Yu (oprichter van Live in Liberty).


DE 4 STAPPEN STRATEGIE

De bereidheid ‘echte’ veranderingen te maken.

  1. De ideale leider; word je eigen rolmodel
  2. Van stagnatie naar flow; hoe creëer je flow in je ondernemerschap
  3. Effectief leiderschap; creëer helderheid en raak je doel
  4. Winners mindset; effectieve leiders en persoonlijke ontwikkeling

Conclusie


De bereidheid ‘echte’ veranderingen te maken.

We’ve all been there: kei-en-keihard werken, maar uiteindelijk weinig resultaten zien en 8 rollen tegelijk bekleden. De administratie, details in het businessplan, het uitschrijven van teksten- het lijkt allemaal even belangrijk. Maar daardoor kan veel tijd verloren gaan aan dingen die energie zuigen. Het overzicht kan behoorlijk onduidelijk worden en voor weinig flow in je werk zorgen.

Waar moet je dan op focussen, wat heeft meer prioriteit en hoe kan je effectief met je tijd omgaan; hoe stem je alles gestroomlijnd op elkaar af?

In het moment lijken wel miljoenen deeltjes verschoven moeten worden. Maar wanneer je uitzoomt zie je dat er eigenlijk maar een paar deeltjes effectief verschoven moeten worden.

En daar zit precies de ‘sweet spot’; weten welke paar deeltjes effectief verschoven moeten worden en zodoende vanuit vertrouwen te kunnen ondernemen (omdat je weet dat je het op de juiste manier aanpakt).

Om de impact te maken waar je naar verlangt en plezier en zelfvertrouwen in je onderneming te voelen, heb je de juiste prioriteiten te stellen; weten in welke volgorde je wat moet doen en hoe.

Je interne piekeraar zoekt afleiding omdat het spannend is, dus is het belangrijk om een effectief gameplan te hebben en zo je innerlijke piekeraar minder draagvlak geven.

Als je bereid bent ‘echte’ veranderingen te maken, dan kun je hieronder de Live in Liberty gameplan gebruiken; een 4 stappen strategie waarmee je jouw leiderschap ontwikkelt en focus vindt op wat het meest belangrijk is.


1. De ideale leider; wordt jouw eigen rolmodel

Allereerst wil je je verbinden met jouw ideale leider, jouw eigen rolmodel.

De ideale leider durft te vertrouwen op zijn instincten en staat in verbinding met zijn ‘sweet spot’. Hij/zij durft te ondernemen vanuit zijn/haar eigen talenten en maakt hiermee direct en op een effectieve manier impact vanuit eigen visie en eigen waardes.

Het is makkelijk om deze visie en waardes op te schrijven, maar het kan uitdagend voelen om ze ook te leven. Het is belangrijk om te ontdekken wat je nodig hebt om trouw te blijven aan je waardes en visie; dit bepaalt namelijk de uitvoering van al je beslissingen!

Het vinden van jouw ideale leider is een uiterst persoonlijke zoektocht en smaak waarin je vindt wat jou voldoening, plezier en het gevoel van succes geeft. Dus wat betekent het voor jou? Hoe visualiseer jij jouw ideale leider?

Het visualiseren van jouw ideale leider creëert een open ruimte waarin je de gedachteblokkades omzeilt en de onbeschaamde versie van jouw als leider kan vinden.

Hoe je als ideale leider je dagen indeelt, voor jezelf zorgt en je ontwikkelt heeft allemaal effect op wat voor een resultaten je gaat behalen met je onderneming. Dus jouw unieke leiderschapsstijl vinden, verbindt je ook dieper met jouw unieke purpose, de WHY of reden van je ondernemerschap én je (potentiële) succes.

Ga op een rustig plekje zitten, waar je niet gestoord kan worden en stel jezelf een aantal vragen om je ideale leider te leren kennen.

Creëer je leider:

I. Presentatie

Wie is jouw ideale leider? Hoe gedraagt je ideale leider zich, wat draagt je ideale leider uit, hoe inspireert en motiveert je ideale leider jouw omgeving?

II. Betekenis

Nu je in de huid zit van deze ideale leider, visualiseer dan een totaal plaatje van wat jouw ideale leider bekleedt in-en betekent voor jouw omgeving. Wat is je visie en wat zijn je waardes? Welke leiderschapsstijlen zou jij willen toepassen?

III. Indeling

Vervolgens kun je visualiseren hoe je ideale dag en je ideale werkomgeving eruit ziet als deze ideale leider.

IV. Verschil

Als laatste kun je omschrijven hoe je huidige situatie is en die vergelijken met je ideale situatie. De verschillen die er nu uitkomen zijn de stappen die je zult moeten ondernemen om je ideale leider te worden. Op voorhand dit verlangen goed visualiseren, creëert het overzicht en de ruimte om te vertrouwen op je ingevingen.

Nu heb je concrete handvatten hoe je jouw eigen ideale leider wordt en een stappenplan hoe je de verbinding met je passie en je WHY kan vasthouden.

leiderschap

2. Van stagnatie naar flow; hoe creëer je flow in je ondernemerschap

We kennen allemaal dat ene moment waar je in de ‘zone’ bent; in een flow staat zijn. Een optimale toestand van ervaring, een staat van bewustzijn waarin je volledig opgaat in jouw bezigheden en geen besef van tijd hebt. Als een elektrisch geladen deeltje dat ongemoeid mag stromen, vloei je naar een ander component die gewillig is voor jouw geladenheid.

Maar vaak worden we uit onze flow gehaald, uit onze ‘zone’ door de verplichte nummertjes. Door afleidingen of activiteiten die je eerst moet doen voordat je hetgeen kan doen wat je leuk vind. Het voelt alsof je energie wordt weggezogen en er weinig ruimte overblijft om in verbinding te blijven.

Dat is ook precies wat er gebeurt!

Om je flow te bereiken, zullen we eerst moeten inzoomen op wat er nu speelt en je ondernemerschap beter inrichten zodat de ruis en de stagnatie niet je flow blijft doorbreken.

Als je ergens veel energie aan verliest, dan mag je daar gewoon een oplossing voor vinden! Dit onderdeel wordt veel vergeten, omdat we ervan uit gaan (en geleerd hebben) alles te moeten doen en zijn.

We moeten de boekhouder zijn, de manager, de sociale netwerker, de ontwerper, de schrijver, de spreker. Het zijn zoveel rollen, geen wonder dat we moeite hebben met onze flow!

Maar we vergeten dat heel veel van die energiezuigers uit handen gegeven kan worden of op een juiste manier ingericht kan worden, zodat het minder met je energie ervandoor gaat.

Zorg dat je de dingen scherp hebt waar je goed in bent en waar je energie wegsijpelt.

Wil je dieper in flow komen? Leer effectief korte metten te maken met de energiezuigers en creëer je omgeving zodat je zoveel mogelijk vanuit je talenten handelt en dat je in ‘the zone’ bent waar je op je best presteert.

Wanneer je vanuit je unieke kwaliteiten presteert, dan ben je op je best en maak je de impact die je nastreeft. Daarnaast leveren de prestaties vanuit je talenten je meer geld en meer tijd op! Durf te delegeren.

Creëer je flow:

I. Wat speelt er nu

inzoomen op wat er nù speelt; Wat heb je tot nu toe bereikt en waar zit de stagnatie? waar besteed je daadwerkelijk je tijd aan en waar verlies je het meeste tijd mee?

II. Weg met afleiding

Voorkom afgeleid te raken en met ‘moeilijke frons’ tegenzin je onderneming aan te gaan. Ontwerp de juiste omgeving waarin jij volledig gefocust je werk kan doen.

III. Jouw eigen prioriteiten

Om je bedrijf goed te ontwerpen als een krachtig huis dat staat, heb je de juiste prioriteiten te stellen. Geen ruis en onnodige details. Focus op de hoofdlijnen en maak een lijst van taken in volgorde van belang.

IV. Plezier

Minder energie verliezen, minder stagneren, minder tijd kwijt zijn aan onnodige details, betekent meer plezier krijgen in het ondernemerschap. Maar blijf er vooral bewust van en blijf in verbinding met waarom je dit doet.

V. Balans

Vind de balans tussen discipline/structuur en flow. Je hebt discipline nodig om tot je flow staat te komen, dus vergeet niet structuur te brengen in je werkdagen en de juiste setting te creëren waar beide mogelijk zijn.

Nu heb je de helderheid in de dingen waar je goed in bent, waar je leider uit de verf komt en waar je mensen door kan inspireren.

3. Effectief leiderschap: Creëer helderheid en raak je doel

We hebben nu onze ideale leider in beeld, ons ondernemerschap aangescherpt en gekeken naar meer in flow zijn met onze ‘zijnskwaliteit’ waardoor onze business kan floreren.

Vervolgens willen we uitzoomen en ons richten op het hoofddoel. Hoe kom je simpelweg op effectieve wijze van A naar B? Om effectieve keuzes te maken en efficiënt met ons tijd om te gaan hebben we een duidelijke focus nodig en een daarbij horende stappenplan.

In de vorige stappen heb je helderheid gekregen over waar je je nu precies begeeft, en nu willen we helder krijgen wat je stip op de horizon is en welke stappen nodig zijn om je doelstellingen te behalen.

Een gebrek aan overzicht kan je focus onscherp maken. Besluiteloosheid of angst kan het vervolgens overnemen en je prioriteiten onscherp maken, dus een helder stappenplan maken voorkomt afdwaling, besluiteloosheid en getwijfel.

Het begint allereerst met de bewustwording dat je soms moet uit zoomen en alles

vanuit een helikopterview moet benaderen om je doelen te bereiken en nieuwe doelen te formuleren. Het voorkomt dat je niet te veel laat beïnvloeden door de waan van de dag.

De uitdaging begint bij (A) het goed analyseren van je huidige situatie en (B) het scherp

hebben van je geformuleerde droom/einddoel.

Als je (A) en (B) helder hebt, deel vervolgens je doelen op in actiepunten en maak je inzichtelijk welke stappen je moet zetten om jou doelen daadwerkelijk te behalen. Het is belangrijk om het zo specifiek mogelijk te maken.

Het is belangrijk om het zo specifiek mogelijk te maken door een groot doel in kleine stappen te knippen en daar wekelijkse actiepunten van te maken. Actiepunten die, bij elkaar opgeteld, jouw visie, waardes en jouw hoofddoel vertalen.

focus


Creëer je taken en acties:

I. Missie en visie

Schrijf je missie, visie op een post it en leg het bovenaan op de vloer of op je bureau

II. Maak een stamboom van je ondernemerschap

Noteer de acties en taken die binnen het proces vallen en leg het onder elkaar in volgorde van belang

III. Onderverdeel ze in departementen

Archiveer de acties en taken per onderwerp binnen in je onderneming als ‘departementen’ van je onderneming

IV. Onderscheid de ‘flow’ acties/taken en de energiezuigers

verdeel de taken die jou gelukkig maken en waar je hulp bij nodig hebt. Voel waar jij op aangaat en wat pijnpunten zijn

V. Creëer je omgeving waar jij meer in flow mag zijn

Werk jouw ‘flow-taken’ uit en creëer een omgeving waar jij voornamelijk met flow taken bezig kan zijn. Breid vervolgens de acties uit die jouw in je flow zetten en kijk hoe je de ‘energiezuigers’ kan inperken (uitbesteden of inkaderen)

VI. Maak een 1 jaarplanning

Zet alle actiepunten in volgorde op een tijdslijn van een jaar.

Nu heb je jouw heldere navigatie gecreëerd; de paar deeltjes die je effectief kan verschuiven en je de juiste aanpak geven om op te navigeren.


4. Winners mindset; effectieve leiders en persoonlijke ontwikkeling

groei

Hoe je jezelf organiseert, hoe je relatie met jezelf is en hoe je omgaat met jouw mindset (en je angsten) kan grote impact hebben op het plezier en succes in je ondernemerschap. Daarom gaat je persoonlijke groei en je ondernemerschap hand in hand met elkaar.

Vaak weten we wel dat we oké moeten zijn met tegenslagen of uitdagingen en het niet moeten bekijken vanuit onze angsten en negatieve overtuigingen. Toch gaat het hier vaak mis, omdat het moeilijk is je niet te identificeren met de dingen die fout zijn gegaan.

Een belangrijk deel van de oplossing is (I) bewust en gecontroleerd je angsten en overtuigingen onder ogen te komen, (II) het niet groter laten worden dan het is, (III) erop vertrouwen dat je het aankan en (IV) dat het vanzelf weer over gaat.

Structuur en discipline heeft alles te maken met zelfkennis en zelfacceptatie. Flow heeft alles te maken met vertrouwen op jouw eigen talenten en andere dingen uit handen geven.

Een effectieve leider draagt zorg voor zijn ‘zwakke’ punten en maakt het zichzelf makkelijk. Hij/zij weet zo effectief en succesvol mogelijk met de minste inspanning keuzes te maken, zich hieraan te committeren en tot actie over te kunnen gaan. Een effectieve leider heeft een ‘winners mindset’.

Een winners mindset betekent niet direct emotioneel reageren op de omstandigheden, maar weloverwogen en bewuste reacties kunnen geven met een waarde. Reacties met een waarde geven jou weer de regie in eigen handen.

Tip:

Zorg voor goede evaluatiemomenten met jezelf (en eventueel je team). Blijf bij jezelf inchecken en je voortgang meten. En maak het vooral leuk. We focussen vaak op de dingen die niet goed gaan, maar wat zijn de mijlpalen die je wel hebt behaald?

Nu heb je de ‘zorgen’ mantra op mute kunnen zetten en een inkijk in een winners mindset trainen gekregen, door bewuste reacties met een waarden te verplaatsen voor emotioneel reageren op situaties.


passie


CONCLUSIE

je wilt impact maken en weten in welke volgorde je dat moet doen en hoe je dat moet doen. Je wilt een effectief gameplan hebben en zo met meer plezier en zelfvertrouwen in je onderneming kunnen staan.

Bij Live in Liberty hebben wij een speciaal gameplan bedacht om succesvol te kunnen ondernemen; een 4 stappen strategie waarmee je jouw leiderschap ontwikkelt en focus vindt op wat het meest belangrijk is.