De invloed van jouw voorouders...

… op jouw leven in het hier en nu is enorm groot. Wie en hoe jij nu bent en wat jij nu doet,

werd mede bepaald door hen.

Vanuit dit weten nemen in niet westerse culturen voorouders vaak een belangrijke plek

in. Voorgaande generaties worden in het dagelijks leven geëerd als onmisbare schakels

bij het doorgeven van leven. En dat daarbij nu eenmaal mooie en trots makende verhalen

en herinneringen horen, maar ook intens slechte of ronduit lelijke, daar zit bar weinig

lading op. Lief, leed, lust of last, het ging nu eenmaal zoals het ging. Het hoorde allemaal

bij díe voorouders en hún tijd, en staat los van het recht op een eervolle plek in de

familielijn. Over de doden niets dan goeds en nazaten kunnen de complete plaatjes

zonder zwaarte, en verschoond van enig oordeel, insluiten in hun familiegeschiedenis.


In onze westerse cultuur bestaat er daarentegen weinig aandacht voor onze voorouders;

voor herinneren, levend houden en eren. Laat staan dat we ons bewust zijn van het grote

geschenk dat ze ons gaven; ons leven. Of dankbaarheid voelen voor wíe we zijn, hóe we

zijn en wáár we zijn. Natuurlijk, hoofdelijk weten we best van de lange voorouderlijke lijn

achter ons. En ook kennen we heus de flarden van verhalen uit de familiegeschiedenis.

Maar échte verbinding met zij die ons ‘voorleefden’, het wel en wee dat hen bewoog en

vormde? Mwah… Werkelijk besef van bepalende gebeurtenissen in die vroegere tijden,

waarin het leven mogelijk impactvolle wendingen kende, op momenten zwaar en

verdrietig was, niet ten volle kon worden geleefd? … neuh, dat inderdaad niet nee…


En toch is dat jammer. Want de sporen van gebeurtenissen en ervaringen uit eerder in

jouw familielijn geleefde levens, schuilen stiekem ook in jou. Met als stille getuigen best

hinderlijke, maar lastig te duiden en te lozen patronen en blokkades. Ze voelen niet als

‘eigen’ en brengen je weinig goeds. Maar toch krijg je ze niet weggestuurd, steken ze

steeds weer de kop op; al jouw krachtige intenties en ‘korte metten’ ten spijt. Rinkelt er

een belletje terwijl je dit leest? Speelt iets dergelijke ook voor jou of in jouw familielijn?

Zijn er bijvoorbeeld grote, gedeelde angsten voor bepaalde gebeurtenissen of

ervaringen? Worden zekere onderwerpen altijd vermeden omdat ze de sfeer van

familiebijeenkomsten radicaal kunnen doen omslaan? Of spelen verslavingen, trauma’s

of gevoelens van ‘er niet (meer) bij horen’ stelselmatig een rol?


Het is maar een greep uit de vele voorbeelden; overgedragen belastende patronen of

dynamieken zijn er in vele soorten en maten. En door hun belangrijke overlevingsfunctie

zullen ze inderdaad nooit zo maar verdwijnen. Wel kan het, naar goed voorbeeld van

andere culturen, bijzonder zinnig zijn hier eens vanuit een voorouderlijk perspectief naar

te kijken. Zodat oude wijsheid kan worden benut, waardevolle inzichten en levenslessen

binnen handbereik komen en belemmerende patronen en dynamieken kunnen

transformeren. Waardoor jij op enig moment ook met meer berusting, ontspanning en

levenskracht jouw eigen levenspad kunt vervolgen. Met bovendien als mooie bijvangst

een nieuwe, minder beladen levenslijn voor alle ‘na(jou)komers’!


Maak je gereed om een stap verder te gaan in je persoonlijke ontwikkeling! Verken een leven vol potentieel, bevrijd van angsten en oude patronen.

Als je een life coach nodig hebt in de omgeving van Santpoort-Noord / Amsterdam, sta ik klaar om je te helpen. Ontdek meer op www.liveinliberty.nl.


Auteur: Monique van Biessum